Нүүр :: СУУРИН УТАС

СУУРИН УТАС

Үнэ болон ярианы тариф энд дарж харна уу.

Цэнэглэх заавар энд дарж харна уу.

 

Бараа

Суурин утасны төлбөр төлөх
Төлбөрийн дүн оруулна
Та төлбөрийн мэдээллээ 70008000-с лавлана уу
NGN 1500
NGN 3000
NGN 5000
NGN 6000
NGN 12000
NGN 18500