Нүүр :: ИНТЕРНЭТ :: WiFi 2500

WiFi 2500

WiFi 2500
SKU
SKU10
Үнэ:
2500.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
WiFi үйлчилгээг 1 хоног ашиглах карт
NGN 6000
6000.00₮
NGN 12000
12000.00₮
Интернэтийн төлбөр төлөх
ОУ-ын 2500
2500.00₮
MiP 25000
25000.00₮
MiP 12000
12000.00₮
MiP 3000
3000.00₮
7008-0556
11000.00₮
7008-0703
11000.00₮