Нүүр :: ИНТЕРНЭТ :: WiFi 18000

WiFi 18000

WiFi 18000
SKU
SKU12
Үнэ:
18000.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
WiFi үйлчилгээг 30 хоног ашиглах карт
NGN 6000
6000.00₮
NGN 12000
12000.00₮
Easy 5000
5000.00₮
Интернэтийн төлбөр төлөх
MiP 12000
12000.00₮
MiP 3000
3000.00₮
7008-0556
11000.00₮
7008-0772
11000.00₮
7008-0703
11000.00₮