Нүүр :: ИНТЕРНЭТ :: WiFi 1000

WiFi 1000

WiFi 1000
SKU
SKU9
Үнэ:
1000.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
WiFi үйлчилгээг 3 цаг ашиглах карт
NGN 18500
18500.00₮
Интернэтийн төлбөр төлөх
7008-0306
11000.00₮
7008-0969
11000.00₮
7008-0535
11000.00₮
7008-0665
11000.00₮
7008-0556
11000.00₮
7008-0703
11000.00₮
7008-0744
11000.00₮