MiP 6000

MiP 6000
SKU
SKU28
Үнэ:
6000.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
Интернэт ярианы үйлчилгээний 6000 төгрөгний карт
NGN 12000
12000.00₮
NGN 18500
18500.00₮
Суурин утасны төлбөр төлөх
MiP 18500
18500.00₮
MiP 25000
25000.00₮
MiP 12000
12000.00₮
MiP 10000
10000.00₮
MiP 5000
5000.00₮
7008-0551
11000.00₮