MiP 6000

MiP 6000
SKU
SKU28
Үнэ:
6000.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
Интернэт ярианы үйлчилгээний 6000 төгрөгний карт
WiFi 2500
2500.00₮
WiFi 7500
7500.00₮
Суурин утасны төлбөр төлөх
Америк 2000
2000.00₮
MiP 5000
5000.00₮
MiP 3000
3000.00₮
7008-0131
11000.00₮
7008-0772
11000.00₮
7008-0466
11000.00₮