MiP 5000

MiP 5000
SKU
SKU29
Үнэ:
5000.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
Интернэт ярианы үйлчилгээний 5000 төгрөгний карт
NGN 1500
1500.00₮
WiFi 2500
2500.00₮
MiP 18500
18500.00₮
MiP 6000
6000.00₮
7008-0209
11000.00₮
7008-0131
11000.00₮
7008-0987
11000.00₮
7008-0705
11000.00₮
7008-0755
11000.00₮