MiP 5000

MiP 5000
SKU
SKU29
Үнэ:
5000.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
Интернэт ярианы үйлчилгээний 5000 төгрөгний карт
WiFi 1000
1000.00₮
WiFi 18000
18000.00₮
WiFi 25000
25000.00₮
Хятад 2500
2500.00₮
MiP 12000
12000.00₮
MiP 6000
6000.00₮
MiP 3000
3000.00₮
7008-0993
11000.00₮
7008-0766
11000.00₮