MiP 5000

MiP 5000
SKU
SKU29
Үнэ:
5000.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
Интернэт ярианы үйлчилгээний 5000 төгрөгний карт
WiFi 18000
18000.00₮
WiFi 25000
25000.00₮
Суурин утасны төлбөр төлөх
MiP 12000
12000.00₮
MiP 10000
10000.00₮
MiP 3000
3000.00₮
7008-0992
11000.00₮
7008-0987
11000.00₮
7008-0441
11000.00₮