MiP 5000

MiP 5000
SKU
SKU29
Үнэ:
5000.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
Интернэт ярианы үйлчилгээний 5000 төгрөгний карт
NGN 1500
1500.00₮
WiFi 7500
7500.00₮
Хятад 2500
2500.00₮
ОХУ 2500
2500.00₮
MiP 12000
12000.00₮
MiP 6000
6000.00₮
MiP 3000
3000.00₮
7008-0441
11000.00₮
7008-0466
11000.00₮