MiP 3000

MiP 3000
SKU
SKU30
Үнэ:
3000.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
Интернэт ярианы үйлчилгээний 3000 төгрөгний карт
Easy 5000
5000.00₮
WiFi 2500
2500.00₮
WiFi 25000
25000.00₮
Суурин утасны төлбөр төлөх
Солонгос 2000
2000.00₮
MiP 6000
6000.00₮
7008-0797
11000.00₮
7008-0705
11000.00₮
7008-0733
11000.00₮