MiP 3000

MiP 3000
SKU
SKU30
Үнэ:
3000.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
Интернэт ярианы үйлчилгээний 3000 төгрөгний карт
WiFi 25000
25000.00₮
Суурин утасны төлбөр төлөх
MiP 12000
12000.00₮
MiP 6000
6000.00₮
MiP 1000
1000.00₮
7008-0105
11000.00₮
7008-0120
11000.00₮
7008-0884
11000.00₮
7008-0703
11000.00₮