MiP 3000

MiP 3000
SKU
SKU30
Үнэ:
3000.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
Интернэт ярианы үйлчилгээний 3000 төгрөгний карт
NGN 1500
1500.00₮
Суурин утасны төлбөр төлөх
Америк 2000
2000.00₮
MiP 12000
12000.00₮
MiP 5000
5000.00₮
7008-0209
11000.00₮
7008-0131
11000.00₮
7008-0772
11000.00₮
7008-0797
11000.00₮