MiP 3000

MiP 3000
SKU
SKU30
Үнэ:
3000.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
Интернэт ярианы үйлчилгээний 3000 төгрөгний карт
NGN 5000
5000.00₮
NGN 12000
12000.00₮
WiFi 25000
25000.00₮
Америк 2000
2000.00₮
ОХУ 2500
2500.00₮
MiP 1500
1500.00₮
7008-0130
11000.00₮
7008-0131
11000.00₮
7008-0244
11000.00₮