MiP 3000

MiP 3000
SKU
SKU30
Үнэ:
3000.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
Интернэт ярианы үйлчилгээний 3000 төгрөгний карт
NGN 1500
1500.00₮
NGN 6000
6000.00₮
Easy 5000
5000.00₮
WiFi 7500
7500.00₮
Интернэтийн төлбөр төлөх
MiP 25000
25000.00₮
MiP 1000
1000.00₮
7008-0665
11000.00₮
7008-0556
11000.00₮