MiP 25000

MiP 25000
SKU
SKU25
Үнэ:
25000.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
Интернэт ярианы үйлчилгээний 25000 төгрөгний карт
NGN 3000
3000.00₮
NGN 18500
18500.00₮
WiFi 18000
18000.00₮
Суурин утасны төлбөр төлөх
7008-0610
11000.00₮
7008-0987
11000.00₮
7008-0779
11000.00₮
7008-0790
11000.00₮
7008-0797
11000.00₮