MiP 1500

MiP 1500
SKU
SKU32
Үнэ:
1500.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
Интернэт ярианы үйлчилгээний 1500 төгрөгний карт
NGN 5000
5000.00₮
NGN 6000
6000.00₮
NGN 12000
12000.00₮
Easy 3000
3000.00₮
Интернэтийн төлбөр төлөх
ОУ-ын 2500
2500.00₮
MiP 1000
1000.00₮
7008-0992
11000.00₮
7008-0589
11000.00₮