MiP 1500

MiP 1500
SKU
SKU32
Үнэ:
1500.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
Интернэт ярианы үйлчилгээний 1500 төгрөгний карт
NGN 12000
12000.00₮
WiFi 1000
1000.00₮
Солонгос 2000
2000.00₮
7008-0992
11000.00₮
7008-0994
11000.00₮
7008-0131
11000.00₮
7008-0589
11000.00₮
7008-0772
11000.00₮
7008-0939
11000.00₮