MiP 1500

MiP 1500
SKU
SKU32
Үнэ:
1500.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
Интернэт ярианы үйлчилгээний 1500 төгрөгний карт
NGN 3000
3000.00₮
WiFi 25000
25000.00₮
Америк 2000
2000.00₮
Япон 3000
3000.00₮
MiP 12000
12000.00₮
7008-0604
11000.00₮
7008-0610
11000.00₮
7008-0779
11000.00₮
7008-0755
11000.00₮