MiP 1500

MiP 1500
SKU
SKU32
Үнэ:
1500.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
Интернэт ярианы үйлчилгээний 1500 төгрөгний карт
NGN 3000
3000.00₮
NGN 18500
18500.00₮
WiFi 18000
18000.00₮
WiFi 25000
25000.00₮
Япон 3000
3000.00₮
MiP 10000
10000.00₮
MiP 6000
6000.00₮
7008-0987
11000.00₮
7008-0551
11000.00₮