MiP 1500

MiP 1500
SKU
SKU32
Үнэ:
1500.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
Интернэт ярианы үйлчилгээний 1500 төгрөгний карт
WiFi 18000
18000.00₮
MiP 6000
6000.00₮
7008-0307
11000.00₮
7008-0939
11000.00₮
7008-0441
11000.00₮
7008-0703
11000.00₮