MiP 12000

MiP 12000
SKU
SKU26
Үнэ:
12000.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
Интернэт ярианы үйлчилгээний 12000 төгрөгний карт
NGN 1500
1500.00₮
Япон 3000
3000.00₮
ОУ-ын 2500
2500.00₮
MiP 18500
18500.00₮
MiP 5000
5000.00₮
MiP 3000
3000.00₮
MiP 1000
1000.00₮
MiP 1500
1500.00₮
7008-0797
11000.00₮