MiP 12000

MiP 12000
SKU
SKU26
Үнэ:
12000.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
Интернэт ярианы үйлчилгээний 12000 төгрөгний карт
NGN 12000
12000.00₮
NGN 18500
18500.00₮
Суурин утасны төлбөр төлөх
MiP 18500
18500.00₮
MiP 10000
10000.00₮
MiP 6000
6000.00₮
MiP 5000
5000.00₮
MiP 1000
1000.00₮
7008-0744
11000.00₮