MiP 12000

MiP 12000
SKU
SKU26
Үнэ:
12000.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
Интернэт ярианы үйлчилгээний 12000 төгрөгний карт
NGN 5000
5000.00₮
WiFi 18000
18000.00₮
ОУ-ын 2500
2500.00₮
MiP 18500
18500.00₮
MiP 5000
5000.00₮
7008-0993
11000.00₮
7008-0604
11000.00₮
7008-0939
11000.00₮
7008-0744
11000.00₮