MiP 12000

MiP 12000
SKU
SKU26
Үнэ:
12000.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
Интернэт ярианы үйлчилгээний 12000 төгрөгний карт
NGN 18500
18500.00₮
WiFi 2500
2500.00₮
Интернэтийн төлбөр төлөх
MiP 6000
6000.00₮
MiP 5000
5000.00₮
7008-0305
11000.00₮
7008-0993
11000.00₮
7008-0610
11000.00₮
7008-0733
11000.00₮