MiP 10000

MiP 10000
SKU
SKU27
Үнэ:
10000.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
Интернэт ярианы үйлчилгээний 10000 төгрөгний карт
WiFi 18000
18000.00₮
Суурин утасны төлбөр төлөх
7008-0890
11000.00₮
7008-0665
11000.00₮
7008-0131
11000.00₮
7008-0987
11000.00₮