MiP 1000

MiP 1000
SKU
SKU31
Үнэ:
1000.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
Интернэт ярианы үйлчилгээний 1000 төгрөгний карт
WiFi 7500
7500.00₮
Суурин утасны төлбөр төлөх
Америк 2000
2000.00₮
MiP 12000
12000.00₮
MiP 6000
6000.00₮
MiP 3000
3000.00₮
7008-0610
11000.00₮
7008-0779
11000.00₮
7008-0703
11000.00₮