NGN 6000

NGN 6000
SKU
SKU4
Үнэ:
6000.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
6000 төгрөгийн урьдчилсан төлбөрт карт
NGN 3000
3000.00₮
WiFi 2500
2500.00₮
Суурин утасны төлбөр төлөх
Интернэтийн төлбөр төлөх
MiP 5000
5000.00₮
7008-0610
11000.00₮
7008-0987
11000.00₮
7008-0779
11000.00₮
7008-0797
11000.00₮