NGN 3000

NGN 3000
SKU
SKU2
Үнэ:
3000.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
3000 төгрөгийн урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний карт
NGN 6000
6000.00₮
Суурин утасны төлбөр төлөх
ОХУ 2500
2500.00₮
MiP 1500
1500.00₮