NGN 18500

NGN 18500
SKU
SKU6
Үнэ:
18500.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
1500 төгрөгийн урьдчилсан төлбөрт карт
NGN 5000
5000.00₮
WiFi 25000
25000.00₮
Суурин утасны төлбөр төлөх
MiP 12000
12000.00₮
MiP 10000
10000.00₮
MiP 6000
6000.00₮
7008-0205
11000.00₮
7008-0779
11000.00₮
7008-0733
11000.00₮