NGN 1500

NGN 1500
SKU
SKU1
Үнэ:
1500.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
1500 төгрөгийн урьдчилсан төлбөрт карт
NGN 5000
5000.00₮
WiFi 18000
18000.00₮
Суурин утасны төлбөр төлөх
MiP 18500
18500.00₮
MiP 6000
6000.00₮
MiP 5000
5000.00₮
7008-0665
11000.00₮
7008-0772
11000.00₮
7008-0797
11000.00₮