NGN 1500

NGN 1500
SKU
SKU1
Үнэ:
1500.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
1500 төгрөгийн урьдчилсан төлбөрт карт
NGN 3000
3000.00₮
WiFi 1000
1000.00₮
WiFi 7500
7500.00₮
Интернэтийн төлбөр төлөх
MiP 25000
25000.00₮
7008-0307
11000.00₮
7008-0604
11000.00₮
7008-0132
11000.00₮
7008-0433
11000.00₮