NGN 12000

NGN 12000
SKU
SKU5
Үнэ:
12000.00
Ширхэг 1 (энэ барааг татаж авна)
12000 төгрөгийн урьдчилсан төлбөрт карт
NGN 6000
6000.00₮
WiFi 18000
18000.00₮
Суурин утасны төлбөр төлөх
ОХУ 2500
2500.00₮
MiP 1500
1500.00₮
7008-0307
11000.00₮
7008-0556
11000.00₮
7008-0790
11000.00₮
7008-0703
11000.00₮